โปรแกรมตรวจ สุขภาพดีสร้างได้ ราคาสบายกระเป๋า 5 เม.ย. – 30 ธ.ค. 2564

ที่คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจทุกสาขา เรามีบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับคนในชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดี หรือหากผู้เข้ารับการบริการมีภาวะอาการใด ๆ ของโรคต่าง ๆ ผู้เข้ารับการบริการจะได้รับคำแนะนำและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวโรค รวมถึงแนวทางการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที โปรแกรม “สุขภาพดีสร้างได้” พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564 ด้วยค่าบริการเริ่มต้นที่ 650 บาท     ทางคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อให้คนในชุมชนได้เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพล่วงหน้า ก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอีกด้วย ด้วยค่าบริการ 550 บาท