ตรวจระดับไขมันในเลือด เช็คภาวะเสี่ยงของการอุดตันของหลอดเลือด

นอกเหนือจากระดับน้ำตาลในเลือด หรือภาวะความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดที่สูงเกินไป อาจทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดและนำไปสู่โรคร้ายที่คาดไม่ถึงได้ โดยภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนั้น แน่นอนว่าต้องเกิดจากปัจจัยที่ชัดเจน อย่างเช่น การมีนิสัยชอบรับประทานของทอด ของมัน เป็นปริมาณมาก นอกจากนั้น ยังอาจเกิดจากปัจจัยร่วมอื่น ๆ เช่น การมีภาวะความเครียดสูง สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นต้น โดยหากคุณมีวิถีชีวิตที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด การตรวจระดับไขมันในเลือดถือเป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ที่ควรทำ ตรวจระดับไขมันในเลือดที่คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ ที่คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ เรามีแพ็กเกจตรวจระดับไขมันในเลือด เพื่อให้ผู้เข้ารับการบริการที่เข้าข่ายมีความเสี่ยง สามารถดูแลสุขภาพตัวเองหรือรักษาอาการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยบริการตรวจหนึ่งครั้งจะครอบคลุมการตรวจ 5 รายการ ได้แก่: ระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด  ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด สภาวะความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (ไขมันที่มีความหนาแน่นสูง – HDL) สภาวะความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (ไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ – LDL) ตรวจหาโรคเบาหวาน (FBS) โดยค่าบริการตรวจระดับไขมันในเลือดอยู่ที่ 550 บาท (จากปกติ 800 บาท) และผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจ สามารถเข้ารับบริการตรวจระดับไขมันในเลือดได้ที่คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจทุกสาขา