บริการตรวจเชิงรุก หาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit)

ทางคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจตระหนักถึงจำนวนตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น ทางคลินิกฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยลดการแพร่เชื้อจากบุคคลสู่คนในชุมชน โดยทางคลินิกฯ มีบริการตรวจเชิงรุกแก่คนในชุมชน โดยใช้ชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit) แก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 10, 13, และ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (8:00 – 12:00 น.) ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและคาดว่าอาจได้รับเชื้อโควิด-19 สามารถมาที่จุดตรวจพร้อมหลักฐาน บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับมาแสดงในวันที่ประสงค์เข้ารับการตรวจ โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ตามวันและสถานที่ดังต่อไปนี้: วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สถานที่: คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ สาขา 10 (95/15-16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510) จำนวนให้บริการ: 100 ท่าน วันที่ 13 …

บริการตรวจเชิงรุก หาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit) Read More »