ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน: รักษาและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในชุมชน

หลาย ๆ ครัวเรือนในชุมชนอาจจะกำลังเผชิญกับความยากลำบากจากการที่มีบุคคลในครอบครัวได้รับเชื้อโควิด-19 และยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ อีกทั้งที่บ้านก็ยังไม่มีพื้นที่ หรือห้องส่วนตัวให้ทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อีกด้วย จากปัญหาดังกล่าว จึงทำให้เกิดแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เพื่อให้บริการช่วยเหลือครัวเรือนที่กำลังประสบปัญหา โดยช่วยรักษาอาการของผู้ป่วยและลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคในชุมชนอีกด้วย ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนเหมาะกับใคร? ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนเป็นสถานที่ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 ในชุมชนที่มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการดูแลของสถานพยาบาลในท้องที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว* ซึ่งรู้ผลการติดเชื้อจากการตรวจทั้งแบบเก็บตัวอย่างเชื้อในลำคอ RT-PCR ที่สถานพยาบาลและการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองโดยการใช้ Antigen Test Kit *ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ระดับออกซิเจนในเลือดไม่ต่ำกว่า 96% ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไม่มีอาการหายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และไม่มีอาการปอดอักเสบ คุณสมบัติของผู้ป่วยที่เหมาะสม ได้แก่: ยังคงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการจัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว เป็นชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารกับอาสาสมัครได้ หรือไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยต้องยอมรับเงื่อนไขการเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ผู้ป่วยต้องไม่มีปัญหาสุขภาพจิต …

ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน: รักษาและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในชุมชน Read More »