ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์รักษา รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 65

คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ มีบริการกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้บริการแก่ประชาชนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ์การรักษา (ยกเว้น แรงงานต่างชาติ) ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ทำความรู้จักไข้หวัดใหญ่กันสักเล็กน้อย ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส สามารถติดต่อจากคนสู่คน ผ่านการไอ จาม หรือมีสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ อาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะค่อนข้างคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการเด่น ๆ คือ ไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย หนาวสั่น หรืออาจมีอาการท่องเสียร่วมด้วย โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดยการลดโอกาสเสี่ยงของการรับเชื้อ คือการไม่อยู่ใกล้ผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นั่นเอง แต่เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ชัดเจนว่าใครป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการป้องกันตัวเองที่ดี ซึ่งเราควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ยังอยู่ในระดับสูง และเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่อาจระบาดในปีนั้น ๆ อีกด้วย โดยประชาชนทั่วไป ควรเข้ารับวัคซีนไว้หวัดใหญ่ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ได้ ที่นี่ ประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง มีใครบ้าง? หญิงตั้งครรภ์ …

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์รักษา รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 65 Read More »