October 2022

กรมอนามัย เผย เด็กไทยติดเครื่องดื่มชงรสหวาน แนะ ทุกภาคส่วนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดการบริโภคน้ำตาลในเด็ก

​เครื่องดื่มรสหวาน ไม่ว่าจะเป็นนม น้ำอัดลม หรือน้ำผลไม้ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นของโปรดที่เด็ก ๆ ชอบดื่ม อย่างไรก็ตาม การดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานมาก ๆ ก็มาพร้อมกับการบริโภคน้ำตาลที่สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเด็กในระยะยาว วันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันเนื้อหาสาระดี ๆ เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานในเด็กและเยาวชน และวิธีการที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว และโรงเรียนสามารถทำได้ เพื่อช่วยกันควบคุมพฤติกรรมการบริโภคของบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มชง ปี 64 โดยกรมอนามัย เมื่อแยกตามกลุ่มอายุ และความถี่ในการดื่ม พบว่า เด็กไทย ช่วงอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 25 และช่วงอายุ 15 – 24 ปี ร้อยละ 24.9 ดื่ม 1 – 2 วัน/สัปดาห์ แนะโรงเรียน โรงอาหาร ร้านค้า จำหน่ายเครื่องดื่ม ที่มีรสชาติหวานน้อย …

กรมอนามัย เผย เด็กไทยติดเครื่องดื่มชงรสหวาน แนะ ทุกภาคส่วนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดการบริโภคน้ำตาลในเด็ก Read More »

เช็กก่อนแชร์: การโกหกบ่อย ๆ ส่งผลให้สมองส่วน Amygdala ทำงานน้อยลง จริงหรือไม่ ?

ประเด็นที่ว่า การโกหกบ่อย ๆ ทำให้สมองส่วน Amygdala ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวกับระบบความจำ และการตอบสนองโดยความรู้สึก ทำงานน้อยลง ได้กลายมาเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันบนสังคมออนไลน์ ว่าการโกหกนั้น ส่งผลต่อสมองจริงหรือไม่ วันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อมูล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ให้ทุกคนได้ทราบกัน ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการตรวจสอบ และให้ข้อมูลว่า ไม่มีการศึกษาใดที่มีหลักฐานมากเพียงพอว่า การโกหกบ่อย ๆ จะทำให้สมองส่วนนี้หรือแม้กระทั่งสมองส่วนอื่น ๆ ทำงานน้อยลง ทั้งนี้ ความรู้สึกผิดหลังการโกหกเองก็เป็นเพียงความสำนึกคิดเฉพาะตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในใจของแต่ละบุคคล ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการทำงานของสมองเพียงอย่างเดียว เช็กก่อนแชร์ทุกครั้ง ลดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารปลอม หลังรู้ข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าวแล้ว ขอความร่วมมือทุกคนในชุมชน ไม่ส่งต่อชุดความคิดนี้ให้คนใกล้ตัว รวมถึงบอกเล่าถึงข้อเท็จจริงแก่พี่น้องในชุมชนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว อ้างอิง: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม …

เช็กก่อนแชร์: การโกหกบ่อย ๆ ส่งผลให้สมองส่วน Amygdala ทำงานน้อยลง จริงหรือไม่ ? Read More »

เช็กก่อนแชร์: เล็บเหลือง เป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน โรคปอด โรคไทรอยด์ จริงหรือไม่?

โรคบางโรค อาจมีอาการแสดงออกมาอย่างชัดเจน ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังป่วย และทำการรักษาได้อย่างตรงจุด แต่อย่างไรก็ตาม การมีชุดความคิดว่า อาการแบบนี้ คือป่วยโรคนี้แน่ ๆ ก็ไม่ใช่ชุดความคิดที่ดีเสมอไป เนื่องจากเราอาจเกิดความเข้าใจผิด และคาดการณ์การเจ็บป่วยของเราผิดได้ จากประเด็นที่มีการพูดถึงบนสังคมออนไลน์ว่า เล็บเหลือง เป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน โรคปอด โรคไทรอยด์ เป็นเรื่องจริงหรือไม่ วันนี้คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจของเรามีคำตอบมาแบ่งปันให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบกัน ! กรมการแพทย์ เผย ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า การมีเล็บสีเหลืองไม่ได้เป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน โรคปอด และโรคไทรอยด์ โดยกลุ่มโรคเล็บเหลือง (Yellow Nail Syndrome) จะมีอาการเล็บเป็นสีเหลืองทุกเล็บ จะเป็นโรคที่พบร่วมกับทางเดินน้ำเหลืองที่มีการอุดตัน ทำให้เกิดแขนหรือขาบวม และมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือการอักเสบของหลอดลม และไซนัสได้ เล็บแบบไหน คือเล็บสุขภาพดี? อย่างไรก็ตาม เล็บที่มีสุขภาพดี คือเล็บที่มีสีออกชมพูจาง ๆ จากสีผิวของเนื้อใต้เล็บ มีพื้นผิวเรียบ ผิวหนังรอบเล็บมีความแข็งแรงและเล็บมีความหนาไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป หากเล็บมีลักษณะแตกต่างไปจากนี้อาจเป็นสัญญาณบอกโรคได้ เช่น: โรคเชื้อรา: เล็บจะหนาขึ้น และมีสีเปลี่ยนไปเป็นสีเหลือง ขาว …

เช็กก่อนแชร์: เล็บเหลือง เป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน โรคปอด โรคไทรอยด์ จริงหรือไม่? Read More »

เรียนรู้วิธีการสังเกตเพื่อตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม สาเหตุเสียชีวิตอันดับ 1 ของหญิงไทย

แม้ว่ามะเร็งเต้านมจะเป็นโรคที่อันตราย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของหญิงไทย แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน โรคดังกล่าว สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย พบเซลล์มะเร็ง และเริ่มรับการรักษาอย่างทันท่วงที วันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ตลอดจนวิธีการสังเกตร่างกายตนเอง เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม และทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของหญิงไทย ซึ่งสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี 2559 – 2561 พบว่า มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านม อยู่ที่ 34.2 รายต่อประชากร 1 แสนคน หรือ 17,043 รายต่อปี และคาดว่าน่าจะมีจำนวนเพิ่มมากกว่า 22,000 ราย ในปีถัดไป ดังนั้น มะเร็งเต้านมจึงเป็นโรคที่เราควรให้ความใส่ใจ เพื่อลดโอกาสที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งชนิดนี้ มะเร็งเต้านมมักเกิดในเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็สามารถเกิดได้ในเพศชายเช่นกัน ทว่า มีโอกาสพบเพียงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม อายุที่เพิ่มมากขึ้น การมีประจำเดือนมาเร็วก่อนอายุ 12 …

เรียนรู้วิธีการสังเกตเพื่อตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม สาเหตุเสียชีวิตอันดับ 1 ของหญิงไทย Read More »

เช็กก่อนแชร์: ดื่มเหล้าติดต่อกัน 7 วัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจริงหรือไม่

หลายคนอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า “เหล้ามีแอลกอฮอล์ สามารถฆ่าเชื้อได้” ซึ่งฟังดูเหมือนเป็นการพูดเล่น แต่พอได้ยินบ่อยครั้ง ก็อาจจะหลงเชื่อได้จริง และจากที่มีประเด็นบนสังคมออนไลน์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ว่า การดื่มเหล้าติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน สามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้ เป็นเรื่องจริงหรือไม่? คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบกัน จริงหรือไม่? ดื่มเหล้าติดต่อกัน 7 วัน เสริมภูมิคุ้มกันได้ จากประเด็นบนสังคมออนไลน์ที่ว่า การดื่มเหล้าติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน จะสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ และหากดื่มขณะตั้งครรภ์ จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพของคุณแม่ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดื่มสุรา นอกจากจะไม่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว การดื่มสุราเป็นประจำยังคงทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง เม็ดเลือดขาวทำงานเพื่อฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ ทั้งยังมีโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ หากดื่มสุรามาก ๆ เป็นเวลานาน จะทำให้เกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สมองเสื่อม ความคิดความจำบกพร่อง เกิดไขมันสะสมในตับ …

เช็กก่อนแชร์: ดื่มเหล้าติดต่อกัน 7 วัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจริงหรือไม่ Read More »