‘โรคซึมเศร้า’ ในผู้สูงอายุ ความเจ็บปวดด้านจิตใจ ที่ต้องได้รับการดูแล

สถิติการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นทุกปี เนื่องจากสภาพแวดล้อมภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลโดยกรมสุขภาพจิต พบว่า มีผู้สูงอายุฆ่าตัวตายสูง เป็นอันดับ 2 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทว่า หนึ่งในนั้นก็คือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ฉะนั้น พี่น้องในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ ควรดูแลเอาใจใส่และหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า สาเหตุของ โรคซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ มีสาเหตุมาจาก พันธุกรรม ลักษณะนิสัย รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต ซึ่งผู้ดูแลหรือคนที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หากรู้สึกว่าผู้สูงอายุในบ้าน กำลังเข้าสู่ภาวะของโรคซึมเศร้า ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อหาแนวทางการรักษาโรคซึมเศร้าอย่างเหมาะสม โดยสาเหตุหลักของการเกิดโรคซึมเศร้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่: ด้านร่างกาย: เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติ ทำให้อารมณ์เสียสมดุล ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือการเจ็บป่วยทางร่างกายต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรง แต่ก็ทำให้รู้สึกเจ็บปวด เครียด หรือเป็นกังวลได้ เช่น โรคอัลไซเมอร์ เบาหวาน โรคมะเร็ง หรือแม้กระทั่งผู้พิการ บุคคลทุพพลภาพ ด้านจิตใจ: เมื่อผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว อาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว และรู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์ …

‘โรคซึมเศร้า’ ในผู้สูงอายุ ความเจ็บปวดด้านจิตใจ ที่ต้องได้รับการดูแล Read More »