สปสช. แนะประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างรอรับวัคซีนโควิด-19

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เชิญชวนประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง* พร้อมทั้ง 3 กลุ่มเสี่ยงใหม่ อันได้แก่:

  1. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19
  2. กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด
  3. กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์

ให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในระหว่างรอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อน รวมถึงลดระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลหากได้รับเชื้อโควิด-19

*ประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่:

  1. หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน
  2. เด็กที่มีอายุ 6 เดือนจนถึง 2 ปี
  3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
  4. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  5. ผู้พิการทางสมองหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  6. ผู้ป่วยโรคธารัสซีเมีย และผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV)
  7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป/ ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

ทาง สปสช. มีแนวทางที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจำนวน 6.2 ล้านโดส ภายในปี พ.ศ. 2564 และได้เปิดให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางช่องทาง “เป๋าตัง” หรือระบบ “Hospital Portal” หรือลงทะเบียนเข้ารับบริการตามที่หน่วยบริการกำหนด เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน โดย สปสช. ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ทำไมเราถึงควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่?

เนื่องด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากอาการนี้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังนั้นค่อนข้างสูง จึงเป็นสาเหตุให้การรับวัคซีนป้องกันเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความเสี่ยงดังกล่าว การรับวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 อีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยหากได้รับเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

ควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือวัคซีนโควิด-19 ก่อน?

ประชาชนสามารถเข้ารับวัคซีนชนิดใดก่อนก็ได้ โดยเว้นระยะห่างจากการรับวัคซีนครั้งก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ทั้งยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้ เพื่อเร่งรัดการสร้างภูมิ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @kbkjclinic

กดแชร์บทความ

ดูบทความอื่นๆ