เช็กก่อนแชร์: ดื่มเหล้าติดต่อกัน 7 วัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจริงหรือไม่

กดแชร์บทความ

หลายคนอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า “เหล้ามีแอลกอฮอล์ สามารถฆ่าเชื้อได้” ซึ่งฟังดูเหมือนเป็นการพูดเล่น แต่พอได้ยินบ่อยครั้ง ก็อาจจะหลงเชื่อได้จริง และจากที่มีประเด็นบนสังคมออนไลน์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ว่า การดื่มเหล้าติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน สามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้ เป็นเรื่องจริงหรือไม่? คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบกัน

จริงหรือไม่? ดื่มเหล้าติดต่อกัน 7 วัน เสริมภูมิคุ้มกันได้

จากประเด็นบนสังคมออนไลน์ที่ว่า การดื่มเหล้าติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน จะสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ และหากดื่มขณะตั้งครรภ์ จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพของคุณแม่ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดื่มสุรา

นอกจากจะไม่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว การดื่มสุราเป็นประจำยังคงทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง เม็ดเลือดขาวทำงานเพื่อฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ ทั้งยังมีโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ หากดื่มสุรามาก ๆ เป็นเวลานาน จะทำให้เกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สมองเสื่อม ความคิดความจำบกพร่อง เกิดไขมันสะสมในตับ ตับอักเสบ และเกิดภาวะตับแข็งตามมา ส่วนในหญิงตั้งครรภ์หากดื่มสุราอาจส่งผลให้ทารกมีลักษณะผิดปกติ เช่น ศีรษะเล็ก คางเล็ก จมูกสั้น ตาเล็ก

เช็กก่อนแชร์ทุกครั้ง ลดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารปลอม

หลังรู้ข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าวแล้ว ขอความร่วมมือทุกคนในชุมชน ไม่ส่งต่อชุดความคิดนี้ให้คนใกล้ตัว รวมถึงบอกเล่าถึงข้อเท็จจริงแก่พี่น้องในชุมชนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ทั้งนี้ การดื่มเหล้า อาจส่งผลให้ขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือทะเลาะวิวาทได้ง่าย ผู้ที่เป็นนักดื่ม ควรดื่มอย่างมีสติ เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

อ้างอิง: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

ดูบทความอื่นๆ