บริการตรวจเชิงรุก หาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit)

กดแชร์บทความ

ทางคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจตระหนักถึงจำนวนตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น ทางคลินิกฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยลดการแพร่เชื้อจากบุคคลสู่คนในชุมชน

โดยทางคลินิกฯ มีบริการตรวจเชิงรุกแก่คนในชุมชน โดยใช้ชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit) แก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 10, 13, และ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (8:00 – 12:00 น.) ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและคาดว่าอาจได้รับเชื้อโควิด-19 สามารถมาที่จุดตรวจพร้อมหลักฐาน บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับมาแสดงในวันที่ประสงค์เข้ารับการตรวจ โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ตามวันและสถานที่ดังต่อไปนี้:

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สถานที่: คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ สาขา 10 (95/15-16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510)
จำนวนให้บริการ: 100 ท่าน

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สถานที่: คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ สาขา 14 (934,934/1-2 ถนนเอกชัย (ปากซอยเอกชัย 116) แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กทม 10150)
จำนวนให้บริการ: 100 ท่าน

วันที่ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สถานที่: วัดแสนสุข (214 ถ.สุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510)
จำนวนให้บริการ: วันละ 100 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

  1. ทางคลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าตรวจตามลำดับการมาถึงที่จุดตรวจ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนที่สมบูรณ์เป็นสำคัญ และให้บริการตรวจตามจำนวนบริการที่กำหนดในแต่ละวัน
  2. ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้เครื่องตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit) กับทางคลินิกฯ ต้องปฏิบัติตามหลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่หรือรับเชื้อโควิด-19 จากผู้อื่นโดยการ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากผู้เข้ารับบริการท่านอื่น

ดูบทความอื่นๆ