ข้อปฏิบัติหากมีคนในบ้านได้รับเชื้อหรือเดินทางมาจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยกำลังน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อและป้องกันการแพร่เชื่อให้กับคนใกล้ตัว ทางคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ มีแนวทางการปฏิบัติตัวขั้นพื้นฐานเพื่อดูแลตัวเองและสังคมได้ ดังนี้

  1. ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค ควรกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และไม่ควรออกจากบ้านหากไม่จำเป็น
  2. ผู้มีโอกาสรับเชื้อสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ตามปกติ แต่ควรใส่หน้ากาก และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร
  3. ผู้มีโอกาสรับเชื้อควรแยกห้องนอนกับคนในครอบครัวเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่มีโอกาสรับเชื้อ
  4. เมื่อผู้มีโอกาสรับเชื้อมีอาการไอ หรือจาม ควรปิดปากด้วยกระดาษทิชชู่และทิ้งลงในถังขยะทันที เพื่อเลี่ยงการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว 
  5. ผู้มีโอกาสรับเชื้อควรแยกรับประทานอาหารกับคนในครอบครัว รวมถึงไม่ใช้ จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ร่วมกับผู้อื่น
  6. หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาและมีอาการอื่นร่วม เช่น มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลโดยทันที

ข้อปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นรายการคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตาม เพื่อช่วยลดโอกาสการรับและกระจายตัวของเชื้อโควิด-19 หากใครจำเป็นต้องไปเรียน ไปทำงาน หรือไปทำธุระนอกบ้าน แล้วจำเป็นต้องใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ อย่าลืม ใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และหากเป็นไปได้ ในช่วงนี้ ควรเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ปิดและแออัดไปด้วยผู้คนจำนวนมาก จะปลอดภัยกว่านะ

ใกล้บ้านใกล้ใจ ห่วงใยใกล้ชิดชุมชน

กดแชร์บทความ

ดูบทความอื่นๆ