ลูกหลานเตรียมความพร้อม ! ดูแล 6 ปัญหาสุขภาพ พบบ่อยในผู้สูงอายุ

กดแชร์บทความ

เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะระบบต่าง ๆ ของผู้สูงอายุจะเริ่มถดถอยลง เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และโรคต่าง ๆ มากกว่าวัยอื่น ๆ เนื่องด้วยวันสงกรานต์​ประจำปี พ.ศ. 2566 กำลังใกล้เข้ามา ทางคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจขอแสดงความห่วงใย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน !

ความเสื่อมของสติปัญญา

เมื่ออายุมากขึ้น เซลล์สมองจะน้อยลง ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดในสมองลดลง ตลอดจนภาวะขาดอาหารหรือวิตามินบางชนิด จะมีผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเสื่อม หลงลืม นอนไม่หลับ หรือส่งผลให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น การพลัดหลง อุบัติเหตุ การขาดอาหาร การติดเชื้อ เป็นต้น

ภาวะซึมเศร้า

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรังทางกาย ขาดสมรรถภาพ และขาดความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ผู้ป่วยอาจมีอาการหลายอย่างร่วมกัน เช่น ความผิดปกติของการนอน ขาดสมาธิ เบื่ออาหาร ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีความคิดที่จะจบชีวิตตัวเอง

อาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้

เกิดจากการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ ช่องคลอด หรือทางเดินปัสสาวะฝ่อและอักเสบ และผลข้างเคียงของการใช้ยาชนิดต่าง ๆ เช่น ยาคลายเครียด ยารักษาอาการซึมเศร้า หรือยารักษาความดันบางชนิด อาจส่งผลให้มีการขับปัสสาวะมากกว่าปกติ ก็อาจทำให้ปัสสาวะไม่ทันได้ นอกจากนี้ยังมีภาวะปัสสาวะไม่สะดวกเรื้อรัง ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ

การหกล้ม

อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เลือดไหลเวียนสมองน้อยลง อัมพาต ปอดบวม หัวใจขาดเลือด การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นลื่น อีกสาเหตุสำคัญ คือ การเสียการทรงตัว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเสื่อมตามอายุ โรคของระบบประสาทต่าง ๆ เช่น อัมพาต ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม เป็นต้น การหกล้ม เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะทุพพลภาพที่สำคัญของผู้สูงอายุและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เสียชีวิตได้ สามารถป้องกันได้โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัย ตลอดจนใช้อุปกรณ์ในการช่วยการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม การรักษาโรคกระดูกและข้อต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดการหกล้ม เป็นต้น

การเคลื่อนไหวลำบาก

เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแอ การเสียการทรงตัว และ/หรือ ปัญหาทางจิต ทำให้ผู้สูงอายุบางกลุ่มต้องนอนอยู่เฉย ๆ และสภาวะนี้จะนำไปสู่ ภาวะทุพโภชนาการ ความผิดปกติของเกลือแร่ โลหิตจาง ระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อต่าง ๆ นอกจากนี้อาจมีสาเหตุร่วมจากโรคทางข้อ เช่น รูมาตอยด์ เกาต์ โรคพาร์กินสัน และยารักษาอาการทางจิต อาการเจ็บปวดจากหลายสาเหตุ เป็นต้น

ผลกระทบจากการใช้ยา

ด้วยเหตุผลหลายประการ ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสจะมีผลข้างเคียงจากการใช้ยามากกว่าคนทั่วไป 2 – 3 เท่า การกำจัดของเสียในร่างกายช้าลงมาก เนื่องจากการทำงานของไตและตับเสื่อมลง การตอบสนองต่อยาก็ต่างจากคนทั่วไป ดังนั้นการเลือกใช้ยาเท่าที่จำเป็น และใช้ยาในปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็นที่แนะนำ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพในระยะยาว

ด้วยความห่วงใย จากคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ หากมีปัญหาสุขภาพ สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ดูบทความอื่นๆ