10 กลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 64

กดแชร์บทความ

รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง จึงมีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนอีก 3 กลุ่ม ได้แก่:

  1. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19
  2. กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเขตพื้นที่ประชากรหนาแน่น (เช่น ชุมชนแออัด ตลาด โรงเรียน)
  3. กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์

ผนวกกับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเดิม 7 กลุ่ม อันได้แก่:

  1. หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป)
  2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
  3. ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
  4. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  5. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
  6. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  7. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

โดยผู้ถือสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ถูกจัดอยู่ใน 10 กลุ่มเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงโทรนัดหมาย หรือทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.สต. (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

ควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อน-หลัง รับวัคซีนโควิด-19 อย่างไร?

สำหรับใครที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส (2 เข็ม) สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มที่สองอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือหากยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนรับวัคซีนโควิด-19

รู้อย่างนี้แล้ว ประชาชนทั่วไปที่ถึงแม้จะไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแรก แต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ประชากรหนาแน่น และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ก็สามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ เพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลดความสับสนในการคัดกรองโรคโควิด-19 อีกด้วย เนื่องจากอาการเริ่มต้นของโรคมีความคล้ายคลึงกัน ถือว่าคุ้ม 2 ต่อเลยทีเดียว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @kbkjclinic

ดูบทความอื่นๆ