ไขข้อสงสัย: กินอาหารอุ่นด้วยไมโคเวฟบ่อย ๆ อันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ?

กดแชร์บทความ

เนื่องจากวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลง จะทำอะไรก็ต้องรีบเร่งไปเสียหมด การรับประทานอาหารสำเร็จรูป โดยการอุ่นร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ จึงกลายเป็นเรื่องปกติที่ใครหลายคนทำ การกินอาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟเป็นประจำนั้น อันตรายหรือไม่ วันนี้คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจของเรา มีคำตอบมาแบ่งปันให้ทุกคนในชุมชนแล้ว !

กินอาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ “ไม่อันตราย”

อาหารที่อุ่นจากเตาไมโครเวฟ มักจะเป็นอาหารจำพวกแช่เย็น หรือแช่แข็ง และเราก็จะนำมาอุ่นในเตาไมโครเวฟให้ร้อนอีกครั้งก่อนรับประทาน ซึ่งภาชนะที่ใช้ใส่อาหารเหล่านี้เป็นภาชนะชนิดใช้ครั้งเดียว ที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้ 

การอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟนั้นจะทำให้อนุภาคของน้ำในอาหาร เกิดการสั่นสะเทือนขึ้น เกิดเป็นความร้อนและเดือดขึ้นมา โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาหาร จึงไม่ได้ทำให้เกิดสารพิษ หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

“อันตราย” เกิดจากการเก็บอาหารในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม

แม้ว่าการรับประทานอาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟบ่อย ๆ จะไม่อันตราย แต่ก็มีประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ อันตรายจากการกินอาหารเหล่านี้ อาจเกิดจากการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากอาหารแช่เย็น และแช่แข็งเป็นการใช้อุณหภูมิชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ถ้าการเก็บหรือการเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องก็จะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตขึ้น อาหารเสียก่อนวันที่ควรบริโภคก่อน อาจเป็นเหตุให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารได้

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ดูบทความอื่นๆ