รับชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) ไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ

กดแชร์บทความ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีบริการแจกชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนลดการระบาดโควิด-19 โดย 1 สิทธิ์จะได้รับชุดตรวจ 2 ชุด

รับชุดตรวจ ATK ได้ที่คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ สาขาใกล้บ้านคุณ

นอกเหนือจากบริการแจกชุดตรวจ ATK ที่กระจายตามพื้นที่สีแดง พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่แออัดอื่น ๆ ทุกคนสามารถเข้ารับชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองได้ ที่คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจทุกสาขา โดยคลิกที่นี่ แล้วค้นหา ‘คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ’ เพื่อเลือกสาขาให้บริการที่ใกล้บ้านของท่านที่สุด

ลงทะเบียนรับชุดตรวจง่าย ๆ โดยกรอกแบบคัดกรองในแอป ‘เป๋าตัง’

 1. เปิดแอป ‘เป๋าตัง’ โดยเลือกที่เมนู ‘ฟรี ชุดตรวจโควิด’ 
 2. ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19 โดยตอบคำถาม 3 ข้อ
  • มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
  • มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  • มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด
 1. หากคุณสามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้ ให้เลือกเมนู ‘หน่วยบริการใกล้ฉัน’ เลือกหน่วยบริการ ‘คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ’ สาขาใกล้บ้าน และโทรประสานเพื่อตรวจสอบและขอรับชุดตรวจ 
 2. ทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่คลินิกฯ ส่งให้ ผ่านแอปเป๋าตัง โดยเลือกเมนู ‘สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ (ผู้เข้ารับบริการ 1 ท่าน จะได้รับชุดตรวจ 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ตรวจซ้ำอีกครั้งใน 5 วัน)
 3. ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้าน (ดูวิธีการตรวจ คลิกที่นี่) พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปเป๋าตัง เลือกเมนู ‘บันทึกผลตรวจ’ หากผลเป็นบวก ให้ทำการบันทึกผลตรวจและกด ‘ยืนยัน’ ว่าพบเชื้อ และเลือกช่องทางการรักษาตัวต่อไป

*บริการแจกชุดตรวจมีกระบวนการคัดกรอง และยืนยันตัวตน จึงจำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการขอรับชุดตรวจ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ให้ติดต่อคลินิกฯ สาขาที่ท่านประสงค์เข้ารับชุดตรวจล่วงหน้า เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ ที่คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจจะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้

สามารถรับชมวิดิโอของ สปสช. เพื่อดูขั้นตอนโดยละเอียด คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @kbkjclinic

ดูบทความอื่นๆ