คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจให้บริการลงทะเบียนเข้ารับดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

กดแชร์บทความ

เงื่อนไขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ลงทะเบียนใช้บริการเข้ารับดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) ตามดังต่อไปนี้:
✅ ต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย
✅ สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุไม่เกิน 60 ปี
✅ ไม่มีภาวะอ้วน ไม่ป่วยเป็นโรคปอด โรคไต โรคหัวใจ หลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
✅ ที่พักสอดคล้องกับเงื่อนไขการแยกกักตัวที่บ้าน
✅ ยอมแยกตัวในที่พักอย่างเคร่งครัด อยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ด้วยไม่เกิน 1 คน
*ขึ้นกับบุคลากรการแพทย์เป็นผู้ประเมินวินิจฉัยอาการ
ติดต่อเราตอนนี้

เพิ่มเพื่อน
หรือ โทร 0635121521

ดูบทความอื่นๆ