คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจทุกสาขา

ขอปิดโครงการ Home Isolation ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
 
สำหรับผู้ถือสิทธิ์บัตรทอง ทางคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ ยังคงให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยทางคลินิกฯ จะให้บริการด้านการรักษา โดยพบแพทย์ รับยาตามอาการ โดยจะไม่มีการติดตามอาการ
 
สำหรับสิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ ทางคลินิกแนะนำให้ท่านเข้ารับบริการตามสิทธิ์ของท่าน