คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ หลายตำแหน่ง !

กดแชร์บทความ

คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ ของเรา กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์หลายตำแหน่ง (จำนวนมาก !) มาดูแลพี่น้องในชุมชน ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ได้แก่:

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

2. พยาบาล (RN)

 

ดูบทความอื่นๆ