ดูแลตัวเองช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

กดแชร์บทความ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อาจเป็นสาเหตุให้ร่างกายของเราปรับตัวไม่ทัน และสามารถเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น นอกเหนือจากการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ และเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วเพื่อป้องกันการรับเชื้อโควิด-19 เราควรเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย

โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลคืออะไร?

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ เอ (A) บี (B) และซี (C) สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่น น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย โดยอาจเกิดจากการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อน เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ และผ่านการไอ หรือจามรดกัน

หลังจากได้รับเชื้อ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ไม่มีแรง เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบและเจ็บคอ ในกลุ่มเด็กอาจพบอาการระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง บางรายสามารถหายเองได้ใน 5 – 7 วัน แต่หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ควรรีบพบแพทย์ทันที

กรมควบคุมโรค แนะ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า หลายพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นแบบร้อนสลับเย็น เป็นเหตุให้ประชาชนควรดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวเป็นพิเศษ โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก ควรระมัดระวังโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

โดยจากสถานการณ์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา (1 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565) พบผู้ป่วย 565 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพบมากที่สุดในเด็กเล็ก อายุ 1 ปี รองลงมาคือ อายุ 15 – 24 ปี และ 25 – 34 ปี ที่จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงราย นราธิวาส พิษณุโลก สุโขทัย และศรีสะเกษ ตามลำดับ

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและคนในครอบครัว โดยเราสามารถป้องกันตนเอง และลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โดยยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่:

  1. ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู่ทุกครั้ง และควรใส่หน้ากากอนามัย
  2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ถูมือให้ทั่วก่อนรับประทานอาหาร และภายหลังเข้าห้องน้ำ หรือหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ
  3. เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น
  4. หยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม พักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

โควิด ไข้หวัดใหญ่ อาการ แตกต่าง อย่างไร

โดยการปฏิบัติดังกล่าว ถือเป็นข้อควรปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกัน รักษา และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่คนรอบตัว สามารถประยุกต์ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โรคติดต่อทางเดินหายใจอื่น ๆ และโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย

อ้างอิง: กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 65)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @kbkjclinic

ดูบทความอื่นๆ