คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ หลายตำแหน่ง !

คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ ของเรา กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์หลายตำแหน่ง (จำนวนมาก !) มาดูแลพี่น้องในชุมชน ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ได้แก่: 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   2. พยาบาล (RN)