เช็คก่อนแชร์: ใช้โทรศัพท์ ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้นอนหลับยาก จริงหรือไม่

กดแชร์บทความ

โทรศัพท์มือถือได้กลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน และบ่อยครั้ง เราก็อาจได้รับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลเสียที่เกิดจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือบนสังคมออนไลน์ต่าง ๆ วันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อมูลที่หลายคนเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ทุกคนในชุมชนได้รู้กัน

โทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้หลับยาก “เป็นข้อมูลเท็จ”

จากกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลว่า โทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ ส่งผลให้เกิดการหลับยาก ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ปัจจุบัน ยังไม่มีงานวิจัยสรุปว่า การใช้งานโทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง หรือทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงจนทำให้เป็นสาเหตุให้นอนหลับยาก

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อกระจายข้อมูลเท็จให้คนรอบตัว

อ้างอิง: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2565)

ดูบทความอื่นๆ