เช็กก่อนแชร์: ใช้ปัสสาวะหยอดตา สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดตาได้ จริงหรือไม่ ?

กระแสการใช้ปัสสาวะมาเป็นยาวิเศษ ช่วยรักษาอาการต่าง ๆ ยังคงเป็นที่พูดถึงบนสังคมออนไลน์ และมักเป็นความเชื่อที่ถูกส่งต่อ ประเด็นดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ วันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้พี่น้องในชุมชนได้ทราบกัน

ปัสสาวะคืออะไร ?

ปัสสาวะ คือ ของเสียในรูปของเหลวที่ผลิตออกจากไต โดยกระบวนการกรองจากเลือดและขับออกจากท่อปัสสาวะ มีปริมาณ 1 ลิตรต่อวัน มีองค์ประกอบ 95 % เป็นน้ำ 2.5% เป็นยูเรียและที่เหลือประกอบด้วยสารเคมีอื่น ๆ

ปัสสาวะอาจมีสีแตกต่างกันตามปริมาณน้ำตั้งแต่ใสไม่มีสี จนถึงสีเข้ม ในกรณีดื่มน้ำน้อยทำให้มีของเสียปะปนกับปัสสาวะมาก โดยทั่วไปปัสสาวะมีความเป็นกรดเล็กน้อย (ph 6.0) อาจมีความเป็นกลางหรือด่างได้ขึ้นกับปริมาณน้ำที่ดื่ม อาหาร หรือยาที่บริโภค โดยมีค่าความเป็นกรดด่างตั้งแต่ 4.6 ถึง 8.0

ข้อเท็จจริงจากกระทรวงสาธารณสุข

จากข่าวสารบนสังคมออนไลน์ ที่ว่า สามารถใช้ปัสสาวะใหม่ ๆ หยอดตา เพื่อบรรเทาอาการปวดอันเนื่องมาจากใช้สายตาหนัก หรือแพ้แสงแดดได้ ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การใช้น้ำปัสสาวะบำบัดยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือมาอ้างอิงว่ารักษาโรคได้จริง 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ปัสสาวะหยอดตา

หากนำปัสสาวะมาหยอดตา อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา ตาแดง มีแผลถลอกที่ตาเสมือนโดนสารเคมีเข้าตา นอกจากนี้ ปัสสาวะที่ออกมาตามท่อปัสสาวะ อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา หากนำมาหยอดตาอาจมีเชื้อโรคเข้าสู่ผิวตาทำให้เกิดภาวะเยื่อบุตาอักเสบ โรคตาแดง มีขี้ตา ตามัว และหากอาการลุกลามรุนแรง อาจเกิดภาวะกระจกตาอักเสบ ปวดตา ตาแดง หากรักษากระจกตาอักเสบได้ไม่ทันท่วงที อาจต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาหรือสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่ผิวกระจกตาไม่ดีอยู่เดิม เช่น ตาแห้ง ใส่คอนแทคเลนส์ หรือมีแผลถลอกที่กระจกตา

เช็กก่อนแชร์ทุกครั้ง ลดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารปลอม

ดังนั้น ขอให้พี่น้องในชุมชนทุกคนอย่างหลงเชื่อชุดความคิดดังกล่าว ตลอดจนไม่ส่งต่อชุดข้อมูลดังกล่าว และแบ่งปันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้กับคนใกล้ตัวได้รับทราบ

อ้างอิง: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่:

กดแชร์บทความ

ดูบทความอื่นๆ