7 กลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดช่องทางจองสิทธิ 4 ช่องทาง

ด้วยการใช้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการสนับสนุนยกระดับกองทุนบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยุคใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับบริการบัตรทองเป็นวีไอพี ด้วยการเพิ่มความสะดวกในการรับบริการให้กับประชาชนนั้น จึงเกิด “โครงการจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564” เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เปิดให้ประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยงจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทางสปสช. ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 6.4 ล้านโดส สำหรับ 6 กลุ่มเสี่ยง และสำหรับหญิงมีครรภ์ 3.5 แสนโดส

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 1. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
 2. ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
 3. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 4. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
 5. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 6. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 7. หญิงตั้งครรภ์ แนะนำให้ฉีดเมื่ออายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

โดยมีการขยายช่วงเวลาให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจองสิทธิและนัดหมายฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์สามารถขอลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ และฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี

4 ช่องทางจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 1. สายด่วน สปสช. โทร.1330 กด 8 บริการข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ
 2. LINE @UCBKK (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)
 3. หน่วยบริการประจำหรือในระบบบัตรทอง
 4. แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เมนู “Health Wallet” (สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

จองสิทธิง่ายขนาดนี้ รู้กันอย่างนี้แล้ว อย่าลืมไปลงทะเบียนจองสิทธิผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลดความสับสนในการคัดกรองโรคโควิด-19 อีกด้วย เนื่องจากอาการเริ่มต้นของโรคมีความคล้ายคลึงกัน ถือว่าคุ้ม 2 ต่อเลยทีเดียว

กดแชร์บทความ

ดูบทความอื่นๆ