‘โรคอ้วน’ นำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงได้

โรคอ้วน เป็นอีกหนึ่งภัยเงียบ ที่หลายคนอาจมองเป็นแค่ปัญหาด้านภาพลักษณ์ภายนอก คือการที่มีหุ่นไม่ตรงตามพิมพ์นิยม (Beauty Standard) แต่อย่างไรก็ตาม โรคอ้วน หรือภาวะอ้วน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากมาย โดยวันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจของเรา จะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ #โรคอ้วน ให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้กัน !

โรคอ้วน คืออะไร ?

โรคอ้วน คือภาวะที่ร่างกายของเรามีการสะสมไขมันมากเกินไป หรือมากกว่าระดับปกติที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน โดยโรคอ้วนนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่:

  • อ้วนลงพุง: คือ เส้นรอบเอวมากกว่า ส่วนสูง (ซม.) หารด้วย 2
  • อ้วนทั้งตัว: คือ มีดัชนีมวลกาย* (BMI) มากกว่า หรือเท่ากับ 25 kg/m2

*ดัชนีมวลกาย คำนวนโดยนำ น้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง

โรคอ้วน เกิดจากอะไร ?

โดยมาก สาเหตุของการเกิดโรคอ้วนในผู้ใหญ่มาจากพฤติกรรมส่วนตัว เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือการไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น

โรคอ้วน อันตรายอย่างไร ?

โรคอ้วน เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่อาจนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ที่เราคุ้นหู ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งล้วนแล้วแต่อันตราย และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา

โรคอ้วน สามารถป้องกันได้อย่างไร ?

โรคอ้วน สามารถป้องกันได้ง่าย ๆ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต:

  • ลดแป้ง น้ำตาล ไขมัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเน้นผัก ผลไม้ มากขึ้น
  • ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/วัน 5 วัน/สัปดาห์

‘ความอ้วน’ และ ‘ความงาม’

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการควบคุมน้ำหนัก คือ เพื่อรักษาสุขภาพของเรา และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีหุ่นที่สังคมนิยามว่า ‘ผอม = สวย/หล่อ’ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกาย และควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความแตกต่างทางรูปร่างของคนในชุมชน

อ้างอิง: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์บทความ

ดูบทความอื่นๆ