‘โรคอ้วน’ นำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงได้

โรคอ้วน เป็นอีกหนึ่งภัยเงียบ ที่หลายคนอาจมองเป็นแค่ปัญหาด้านภาพลักษณ์ภายนอก คือการที่มีหุ่นไม่ตรงตามพิมพ์นิยม (Beauty Standard) แต่อย่างไรก็ตาม โรคอ้วน หรือภาวะอ้วน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากมาย โดยวันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจของเรา จะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ #โรคอ้วน ให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้กัน ! โรคอ้วน คืออะไร ? โรคอ้วน คือภาวะที่ร่างกายของเรามีการสะสมไขมันมากเกินไป หรือมากกว่าระดับปกติที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน โดยโรคอ้วนนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่: อ้วนลงพุง: คือ เส้นรอบเอวมากกว่า ส่วนสูง (ซม.) หารด้วย 2 อ้วนทั้งตัว: คือ มีดัชนีมวลกาย* (BMI) มากกว่า หรือเท่ากับ 25 kg/m2 *ดัชนีมวลกาย คำนวนโดยนำ น้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง โรคอ้วน เกิดจากอะไร ? โดยมาก สาเหตุของการเกิดโรคอ้วนในผู้ใหญ่มาจากพฤติกรรมส่วนตัว …

‘โรคอ้วน’ นำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงได้ Read More »