ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน: รักษาและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในชุมชน

หลาย ๆ ครัวเรือนในชุมชนอาจจะกำลังเผชิญกับความยากลำบากจากการที่มีบุคคลในครอบครัวได้รับเชื้อโควิด-19 และยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ อีกทั้งที่บ้านก็ยังไม่มีพื้นที่ หรือห้องส่วนตัวให้ทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อีกด้วย จากปัญหาดังกล่าว จึงทำให้เกิดแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เพื่อให้บริการช่วยเหลือครัวเรือนที่กำลังประสบปัญหา โดยช่วยรักษาอาการของผู้ป่วยและลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคในชุมชนอีกด้วย

ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนเหมาะกับใคร?

ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนเป็นสถานที่ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 ในชุมชนที่มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการดูแลของสถานพยาบาลในท้องที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว* ซึ่งรู้ผลการติดเชื้อจากการตรวจทั้งแบบเก็บตัวอย่างเชื้อในลำคอ RT-PCR ที่สถานพยาบาลและการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองโดยการใช้ Antigen Test Kit

*ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ระดับออกซิเจนในเลือดไม่ต่ำกว่า 96% ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไม่มีอาการหายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และไม่มีอาการปอดอักเสบ

คุณสมบัติของผู้ป่วยที่เหมาะสม ได้แก่:

  1. ยังคงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน
  2. เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการจัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว
  3. เป็นชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารกับอาสาสมัครได้ หรือไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล
  4. ผู้ป่วยต้องยอมรับเงื่อนไขการเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  5. ผู้ป่วยต้องไม่มีปัญหาสุขภาพจิต เพราะอาจรบกวนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยท่านอื่น

คุณสมบัติของผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสม ได้แก่:

  1. มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
  2. สตรีมีครรภ์
  3. เด็กเล็กที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้และไม่มีผู้ดูแล
  4. ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน)

ประโยชน์ของการแยกกักตัวในชุมชนคืออะไร?

การแยกกักตัวในชุมชนช่วยลดความเสี่ยงของการส่งต่อเชื้อไปสู่คนรอบข้าง ทำให้ในระยะยาวสามารถลดอัตราการติดเชื้อในชุมชนได้ รวมถึงทำให้ผู้ที่เพิ่งตรวจพบเชื้อ สามารถเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมได้รวดเร็วขึ้น

อ่านเพิ่มเติม:

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @kbkjclinic

กดแชร์บทความ

ดูบทความอื่นๆ