เช็กก่อนแชร์: การโกหกบ่อย ๆ ส่งผลให้สมองส่วน Amygdala ทำงานน้อยลง จริงหรือไม่ ?

ประเด็นที่ว่า การโกหกบ่อย ๆ ทำให้สมองส่วน Amygdala ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวกับระบบความจำ และการตอบสนองโดยความรู้สึก ทำงานน้อยลง ได้กลายมาเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันบนสังคมออนไลน์ ว่าการโกหกนั้น ส่งผลต่อสมองจริงหรือไม่ วันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อมูล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ให้ทุกคนได้ทราบกัน ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการตรวจสอบ และให้ข้อมูลว่า ไม่มีการศึกษาใดที่มีหลักฐานมากเพียงพอว่า การโกหกบ่อย ๆ จะทำให้สมองส่วนนี้หรือแม้กระทั่งสมองส่วนอื่น ๆ ทำงานน้อยลง ทั้งนี้ ความรู้สึกผิดหลังการโกหกเองก็เป็นเพียงความสำนึกคิดเฉพาะตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในใจของแต่ละบุคคล ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการทำงานของสมองเพียงอย่างเดียว เช็กก่อนแชร์ทุกครั้ง ลดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารปลอม หลังรู้ข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าวแล้ว ขอความร่วมมือทุกคนในชุมชน ไม่ส่งต่อชุดความคิดนี้ให้คนใกล้ตัว รวมถึงบอกเล่าถึงข้อเท็จจริงแก่พี่น้องในชุมชนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว อ้างอิง: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม …

เช็กก่อนแชร์: การโกหกบ่อย ๆ ส่งผลให้สมองส่วน Amygdala ทำงานน้อยลง จริงหรือไม่ ? Read More »