“สูบบุหรี่ไฟฟ้า” เสี่ยงโรคปอดอักเสบรุนแรง

บนสังคมออนไลน์ มีการกระจายข้อมูลข่าวสารแบบผิด ๆ ว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายต่อสุขภาพ และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่มวน อย่างไรก็ตาม มีรายงานพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรง โดยมีสาเหตุมาจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเกิดมาจากการที่ผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย วันนี้คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบกัน กรมควบคุมโรค ย้ำ บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสุขภาพ จากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทย พบว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาด มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และบางยี่ห้อไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้ อีกทั้งยังมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง รวมถึงบิดเบือนข้อมูลว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งปัญหานี้ อาจนำไปสู่การเข้าใจผิด และทำให้ประชาชนหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น กรมควบคุมโรค ย้ำว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้า สามารถส่งผลให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หนาวสั่น ไอ หายใจลำบาก ปวดเมื่อยตามตัว รวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น หากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือผู้ที่สูดดมควันของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น กรมควบคุมโรค แนะนำว่าให้รีบเข้าพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที บุหรี่ไฟฟ้า ‘ไม่ใช่’ สินค้าทางเลือก ในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ กรมควบคุมโรค …

“สูบบุหรี่ไฟฟ้า” เสี่ยงโรคปอดอักเสบรุนแรง Read More »