เช็กก่อนแชร์: กินอาหารค้างคืน อุ่นไมโครเวฟ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจริงหรือไม่?

จากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบมากขึ้น ทำให้การใช้ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหารที่ซื้อมาตั้งแต่วันก่อนหน้า กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ มีการส่งต่อข้อมูลผ่านทางสังคมออนไลน์ว่า การอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ประเด็นดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ วันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบกัน การอุ่นซ้ำ และรับประทานอาหารค้างคืน “ไม่เกี่ยวข้อง” กับการเกิดโรคมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า การรับประทานอาหารค้างคืน และนำกลับมาอุ่นซ้ำ ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง ทว่า ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาอาหารที่ไม่ถูกวิธี เช่น ซื้ออาหารแช่แข็งมาเก็บในตู้เย็นที่มีความเย็นไม่เพียงพอ ทำให้มีเชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตจนสร้างสารพิษขึ้นมา หากทานอาหารเหล่านั้นเข้าไป ก็จะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้ อาหารที่ทำทิ้งไว้นาน และถูกนำมาอุ่นซ้ำ อาจทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลง รวมถึงมีรสชาติเปลี่ยนไป ดังนั้น การรับประทานอาหารค้างคืน โดยการนำกลับมาอุ่นซ้ำ ควรคำนึงถึงอุณหภูมิของการเก็บรักษา และการอุ่นด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ รับประทานอาหารสดใหม่ เลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ แม้ว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันของเราอาจเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับประทานอาหาร เราควรรับประทานอาหารที่สดใหม่ ไม่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ …

เช็กก่อนแชร์: กินอาหารค้างคืน อุ่นไมโครเวฟ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจริงหรือไม่? Read More »