ฝากครรภ์ ตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงเพื่อลูกน้อย ผู้ถือบัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การมีบุตร นับเป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบใหญ่ที่ผู้เป็นพ่อแม่ต้องรับมือ การเรียนรู้ และเตรียมความพร้อม รวมถึงดูแลสุขภาพของลูกน้อยตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ เรามีแพ็กเกจฝากครรภ์ ซึ่งครอบคลุมการตรวจสุขภาพ 14 รายการให้คุณแม่ ตลอดจนคัดกรองความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลูกน้อย ให้บริการแก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในแพ็กเกจฝากครรภ์ ครอบคลุมอะไรบ้าง? ประเมินสุขภาพร่างกายการตั้งครรภ์ ตรวจร่างกายการตั้งครรภ์ทั่วไป ให้คำแนะนำและสุขศึกษาการตั้งครรภ์ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจ HIV เพื่อหาการติดเชื้อของโรคเอดส์ ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ตรวจหาหมู่เลือด (ABO Grouping) ตรวจหาหมู่เลือด (Rh Grouping) ตรวจคัดกรองโรคเลือดจาง (OF – Osmotic Fragility test) ตรวจคัดกรองโรคเลือดจาง (DCIP – Hb E Screening test) ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA) วัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ (3 เข็ม) ยาบำรุงครรภ์ตลอดช่วงเวลาตั้งครรภ์ โดยทุกท่านสามารถเข้ารับบริการแพ็กเกจฝากครรภ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจทุกสาขา