สปสช. แนะ “7 กลุ่มเสี่ยง” รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างรอวัคซีนโควิด-19 ลดอัตราเสียชีวิต

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง* เข้ารับวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ในระหว่างรอรับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เนื่องจากสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ รวมถึงลดระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล หากได้รับเชื้อโควิด-19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข เปิดให้ประชาชนที่ถูกจัดอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง* จองสิทธิรับวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจำนวน 6.4 ล้านโดส ภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และได้เปิดให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนที่หน่วยบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ทำไมเราถึงควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่? เนื่องด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากอาการนี้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังนั้นค่อนข้างสูง จึงเป็นสาเหตุให้การรับวัคซีนป้องกันเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความเสี่ยงดังกล่าว การรับวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 แถมยังช่วยลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยหากได้รับเชื้อโควิด-19 อีกด้วย ควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือวัคซีนโควิด-19 ก่อน? ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อน …

สปสช. แนะ “7 กลุ่มเสี่ยง” รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างรอวัคซีนโควิด-19 ลดอัตราเสียชีวิต Read More »