รู้ไว้ใช่ว่า วัคซีนคืออะไร และช่วยปกป้องร่างกายของเราอย่างไร?

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ทำให้ “วัคซีน” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้อยคนนักจะไม่รู้จัก แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจมีความเข้าใจต่อวัคซีนที่แตกต่างกันออกไป โดยความเข้าใจเหล่านั้นบางครั้งก็อาจจะถูกต้องและบางครั้งอาจก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง ดังนั้น คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จึงอยากจะมาร่วมแบ่งปันความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ว่าจริง ๆ แล้ว วัคซีนคืออะไร เรารับวัคซีนกันไปทำไม และมันช่วยปกป้องร่างกายของเราได้อย่างไร? วัคซีนคืออะไร? วัคซีนคือชีววัตถุ (แอนติเจน) ที่ผลิตมาจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ผ่านกระบวนการให้ไม่สามารถก่อโรคได้แต่ยังคงกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี้) ได้ ดังนั้น การที่หลายคนเข้าใจกันไปว่าวัคซีนเป็นเหมือนยาที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้น จึงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไปเสียทีเดียว และอีกหนึ่งเรื่องน่ารู้ก็คือ วัคซีนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามการผลิต ได้แก่: 1. วัคซีนเชื้อตาย (killed vaccine)  เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เชื้อโรคทั้งตัวที่ตายแล้ว ได้แก่ วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนอหิวาตกโรค วัคซีนพิษสุนัขบ้า หรือผลิตจากส่วนประกอบบางส่วนของเชื้อโรค ได้แก่ วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2. วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine)  เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เชื้อโรคมาผ่านกระบวนการทำให้อ่อนฤทธิ์ลงจนไม่สามารถทำให้เกิดโรค แต่ก็เพียงพอที่จะสามารถทำให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ ได้แก่ วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนวัณโรค …

รู้ไว้ใช่ว่า วัคซีนคืออะไร และช่วยปกป้องร่างกายของเราอย่างไร? Read More »