10 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโควิด-19

แม้ว่าโรคโควิด-19 จะอยู่กับเรามาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรค ไม่ว่าจะเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อ หรือวิธีรักษาตัวให้หายจากการติดเชื้อ และวันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อมูลเบื้องต้น ที่หลายคนอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนในชุมชนเข้าใจและสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 1. พ่นแอลกอฮอล์ใส่ร่างกาย สามารถฆ่าเชื้อไวรัสในร่างกายได้ การพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์บนสิ่งของ บริเวณต่าง ๆ ของบ้าน หรือบริเวณฝ่ามืออาจช่วยฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ แต่การพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์บนร่างกายไม่สามารถฆ่าเชื้อที่เข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วได้ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อเยื่อบุต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตาและปาก 2. เชื้อโควิด-19 สามารถแพร่ผ่านสินค้าที่ผลิตในประเทศที่มีรายงานการระบาดได้ จริงอยู่ที่เชื้อไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวสิ่งของได้หลายชั่วโมง แต่สภาพแวดล้อมในการเคลื่อนย้าย รวมถึงอุณหภูมิระหว่างขนส่งก็ทำให้ไวรัสอยู่ได้ยาก อีกความหมายหนึ่งคือ ไวรัสโควิด-19 อาจจะตายในหว่างขนส่งจากต่างประเทศ แต่นั่นไม่ได้ยืนยันว่า จะไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ปนเปื้อนบนกล่องพัสดุขณะนำส่งในประเทศไทย ดังนั้น จึงควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และล้างมือหลังสัมผัส 3. เชื้อโควิด-19 สามารถแพร่ผ่านการถูกยุงกัดได้ เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่กระจายผ่านฝอยละอองจากการไอ จาม หรือน้ำลายของผู้ป่วย ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่กระจายผ่านยุง แต่อย่างไรก็ตามการถูกยุงกัดก็อาจนำมาซึ่ง ไข้เลือดออก ดังนั้น ทางที่ดีก็ควรดูแลตัวเองเป็นพิเศษไม่ให้ถูกยุงกัดด้วย …

10 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโควิด-19 Read More »