จริงหรือเท็จ? ข่าวลือ ฟันผุ สามารถติดต่อกันผ่านการจูบได้

การจูบ เป็นอีกหนึ่งวิธีการแสดงความรักที่เป็นเรื่องปกติในต่างประเทศ และได้กลายเป็นอีกหนึ่งวิธีการแสดงความรักในสังคมไทยที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีข่าวลือว่า การจูบ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิด ฟันผุ ข่าวลือดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ วันนี้คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ มีคำตอบมาให้ทุกคนแล้ว! กรมการแพทย์แจง ฟันผุไม่ใช่โรคติดต่อผ่านการจูบ จากประเด็นเรื่อง ฟันผุติดต่อกันได้ผ่านการหอมหรือจูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเผยว่า ชุดข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ โดยทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำอธิบายว่า ฟันผุ ไม่ใช่โรคติดต่อผ่านการหอมหรือจูบ เนื่องจากการที่จะเกิดฟันผุได้ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเป็นกรดของน้ำลาย การไหลของน้ำลาย สภาพของผิวฟัน และระยะเวลาการสัมผัสของเชื้อและกรดต่อผิวฟัน โดยการผุเกิดขึ้นจาก การถูกทำลายของผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันตามลำดับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาหลายเดือน ดังนั้น การจูบ ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ไม่สามารถทำให้เกิดการทำลายของผลึกเคลือบฟัน จึงอธิบายได้ว่า การจูบไม่สามารถทำให้เกิดการติดต่อของฟันผุได้ แต่การจูบ สามารถส่งต่อเชื้อโรคทางน้ำลายได้ แม้ว่าการจูบจะไม่ส่งต่อการฟันผุ แต่ว่ามีโอกาสส่งต่อเชื้อโรคอื่น ๆ ผ่านทางน้ำลายได้ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ หรือเริม นอกจากนี้ หากมีแผลในช่องปาก ยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการติดต่อโรคผ่านทางเลือด …

จริงหรือเท็จ? ข่าวลือ ฟันผุ สามารถติดต่อกันผ่านการจูบได้ Read More »