ลูกหลานเตรียมความพร้อม ! ดูแล 6 ปัญหาสุขภาพ พบบ่อยในผู้สูงอายุ

เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะระบบต่าง ๆ ของผู้สูงอายุจะเริ่มถดถอยลง เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และโรคต่าง ๆ มากกว่าวัยอื่น ๆ เนื่องด้วยวันสงกรานต์​ประจำปี พ.ศ. 2566 กำลังใกล้เข้ามา ทางคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจขอแสดงความห่วงใย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ! ความเสื่อมของสติปัญญา เมื่ออายุมากขึ้น เซลล์สมองจะน้อยลง ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดในสมองลดลง ตลอดจนภาวะขาดอาหารหรือวิตามินบางชนิด จะมีผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเสื่อม หลงลืม นอนไม่หลับ หรือส่งผลให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น การพลัดหลง อุบัติเหตุ การขาดอาหาร การติดเชื้อ เป็นต้น ภาวะซึมเศร้า เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรังทางกาย ขาดสมรรถภาพ และขาดความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ผู้ป่วยอาจมีอาการหลายอย่างร่วมกัน เช่น ความผิดปกติของการนอน ขาดสมาธิ เบื่ออาหาร ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีความคิดที่จะจบชีวิตตัวเอง อาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เกิดจากการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ ช่องคลอด หรือทางเดินปัสสาวะฝ่อและอักเสบ …

ลูกหลานเตรียมความพร้อม ! ดูแล 6 ปัญหาสุขภาพ พบบ่อยในผู้สูงอายุ Read More »