September 20, 2022

ไขข้อสงสัย: กินอาหารอุ่นด้วยไมโคเวฟบ่อย ๆ อันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ?

เนื่องจากวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลง จะทำอะไรก็ต้องรีบเร่งไปเสียหมด การรับประทานอาหารสำเร็จรูป โดยการอุ่นร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ จึงกลายเป็นเรื่องปกติที่ใครหลายคนทำ การกินอาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟเป็นประจำนั้น อันตรายหรือไม่ วันนี้คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจของเรา มีคำตอบมาแบ่งปันให้ทุกคนในชุมชนแล้ว ! กินอาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ “ไม่อันตราย” อาหารที่อุ่นจากเตาไมโครเวฟ มักจะเป็นอาหารจำพวกแช่เย็น หรือแช่แข็ง และเราก็จะนำมาอุ่นในเตาไมโครเวฟให้ร้อนอีกครั้งก่อนรับประทาน ซึ่งภาชนะที่ใช้ใส่อาหารเหล่านี้เป็นภาชนะชนิดใช้ครั้งเดียว ที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้  การอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟนั้นจะทำให้อนุภาคของน้ำในอาหาร เกิดการสั่นสะเทือนขึ้น เกิดเป็นความร้อนและเดือดขึ้นมา โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาหาร จึงไม่ได้ทำให้เกิดสารพิษ หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย “อันตราย” เกิดจากการเก็บอาหารในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าการรับประทานอาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟบ่อย ๆ จะไม่อันตราย แต่ก็มีประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ อันตรายจากการกินอาหารเหล่านี้ อาจเกิดจากการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากอาหารแช่เย็น และแช่แข็งเป็นการใช้อุณหภูมิชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ถ้าการเก็บหรือการเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องก็จะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตขึ้น อาหารเสียก่อนวันที่ควรบริโภคก่อน อาจเป็นเหตุให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารได้ ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เช็คก่อนแชร์: ใช้โทรศัพท์ ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้นอนหลับยาก จริงหรือไม่

โทรศัพท์มือถือได้กลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน และบ่อยครั้ง เราก็อาจได้รับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลเสียที่เกิดจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือบนสังคมออนไลน์ต่าง ๆ วันนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ จะมาแบ่งปันข้อมูลที่หลายคนเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ทุกคนในชุมชนได้รู้กัน โทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้หลับยาก “เป็นข้อมูลเท็จ” จากกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลว่า โทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ ส่งผลให้เกิดการหลับยาก ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ปัจจุบัน ยังไม่มีงานวิจัยสรุปว่า การใช้งานโทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง หรือทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงจนทำให้เป็นสาเหตุให้นอนหลับยาก ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อกระจายข้อมูลเท็จให้คนรอบตัว อ้างอิง: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2565)